प्राथमिक खगाेल अभ्यासवर्ग

आकाशमित्र मंडळाचा प्राथमिक खगाेल अभ्यासवर्ग आज सुरू हाेत आहे.

ठिकाण : गजानन विद्यालय , स्वामी नारायण मंदिराशेजारी, शंकरराव चाैक, कल्याण (प).

वेळ: सायंकाळी 4.30 ते 6.30

हे वर्ग पुढील 16 रविवार सायंकाळी 4.30 ते 6.30 ह्या वेळात वरील ठिकाणी भरतील.

खगोलशास्त्राच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत संकल्पना ह्या अभ्यासक्रमात शिकविल्या जातील.

आजचे शुभारंभाचे व्याख्यान सुप्रसिद्ध खगाेलअभ्यासक श्री.दा.कृ.साेमण हे घेणार आहेत.