Announcement

  • प्राथमिक खगाेल अभ्यासवर्ग
    आकाशमित्र मंडळाचा प्राथमिक खगाेल अभ्यासवर्ग आज सुरू हाेत आहे. ठिकाण : गजानन विद्यालय , स्वामी नारायण मंदिराशेजारी, शंकरराव चाैक, कल्याण (प). वेळ: सायंकाळी 4.30 ते 6.30 हे वर्ग पुढील 16 रविवार सायंकाळी 4.30 ते 6.30 ह्या वेळात वरील ठिकाणी भरतील. खगोलशास्त्राच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या मुलभूत संकल्पना ह्या अभ्यासक्रमात शिकविल्या जातील.… Read more: प्राथमिक खगाेल अभ्यासवर्ग
    Goto Old Site